Skip to main content

Voor wie

Een steuntje in de rug

Voor wie

Vele minimagezinnen hebben moeite om rond te komen en komen niet in aanmerking voor
hulp van de Voedselbank. ‘Eten over?’ ondersteunt deze minimagezinnen door hen te voorzien
van gezonde voeding, middelen voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke producten en
aanverwant. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen die in (stille) armoede verkeert
geholpen wordt. Daartoe zoeken wij verbinding met andere organisaties die mensen in
armoedesituaties ondersteunen.